Epica - Run for a Fall (Acoustic)
                         

                       Run For A Fall (Yıkıma Koşuş)

Do not use the past as an alibi
for all of your deficiencies always standing by.

   Geçmişi bir mazeret olarak sunma
   tüm o eksikliklerin için, hep beklemede olan.

Face your negligence, do not fool yourself,
shortcomings will soon appear
for weakness shows itself.

  İhmalciliğinle yüzleş, kandırma kendini,
  kusurlar yakında ortaya çıkacak
  acizlik kendini gösterdiğinden.
Blind from your success and all of the excess,
deaf from the praise you had.
  Körsün başarın ve diğer tüm abartılardan ötürü,
  ve sağır aldığın övgülerden dolayı.

Don't cry out of self pity in forcing your way through
for I will not be vulnerable to slander made by you.
  Sakın kendine yer açma yolunda ağlama kendine acımandan dolayı
  çünkü ben savunmasız kalmayacağım yaptığın karalamalara karşı.
Blind from your success and all of the excess,
deaf from the praise you had.
   Körsün başarın ve diğer tüm abartılardan ötürü,
   ve sağır aldığın övgülerden dolayı.

In a misty veil, misplaced,
where castles in the air will be no longer seen
as something out of reach.

  Buğulu bir peçe içinde, yanlış yerde bırakılmış,
  gökteki şatoların artık ulaşılamayacak
  gibi görünmediğ bir yere.

In time the dream will be erased.
So many things will never be the way they seemed
and pride will have it's fall at last.
  Zamanla "hayal" silinecek.
  Çok fazla şey, göründüğü gibi olmayacak
  ve haysiyet sonunda yıkılacak.

Her eyes fell while the shame was written on her face,
when she realised that her failures
could never...could never be undone again.

  Gözleri kapandı alnına kara çalınırken,
  farkına vardığında başarısızlıklarının
  bir daha asla... bir daha asla geri alınamayacağının

You did not notice the manipulated hand
that overshadowed your thoughts all those years,
that made you insecure.

  O ayarlanmış elin farkına varmadın,
  bunca yıl boyunca fikirlerine gölge düşüren,
  seni güvensiz bırakan.
You did not notice the ancient shifting sand
that pulls you down into an everlasting sham
   Sen, o kadim kayan kumun farkına varmadın
   seni daimi bir düzmecenin içine çeken.
You will never be able to fight,
never be able to hide,
run for a fall, you'd better run!
   Savaşmaya gücün olmayacak,
   saklanmaya gücün olmayacak,
   yıkıma koşacaksın, koşsan iyi edersin!
Blind from your success and all of the excess,
deaf from the praise you had.
   Körsün başarın ve diğer tüm abartılardan ötürü,
   ve sağır aldığın övgülerden dolayı.

In a misty veil, misplaced,
where castles in the air will be no longer seen
as something out of reach.

   Buğulu bir peçe içinde, yanlış yerde bırakılmış,
   gökteki şatoların artık ulaşılamayacak
   gibi görünmediğ bir yere.

In time the dream will be erased.
So many things will never be the way they seemed
and pride will have it's fall at last.
   Zamanla "hayal" silinecek.
   Çok fazla şey, göründüğü gibi olmayacak
   ve haysiyet sonunda yıkılacak.

1 comments:

  • lifencanvas.com says:
    10 Eylül 2012 01:44

    You have a great video collections, learner. That's great!

Yorum Gönder

ShareThis

Follow by Email