White Lion , When the Children Cry

White Lion , When The Children Cry


Little child Dry your crying eyes
küçük çocuk ağlayan gözlerini kurula
...
How can I explain The fear you feel inside
içinde hissettiğin korkuyu sana nasıl açıklayabilirim

Cause you were born Into this evil world
çünkü sen bu kötü dünyaya doğdun

Where a man is killing a man No one knows just why
insanın insanı öldürdüğü ve kimsenin nedenini bilmediği

What have we become Just look what we have done
sadece bak ne hale gelmişiz ve neler yapmışız

All that we destroyed You must build again
bütün yıktıklarımızı sen tekrar yapmak zorundasın

When the children cry Let them know we tried
çocuklar ağladığında bırakın denediğimizi bilsinler

Cause when the children sing then the new world begins
çünkü çocuklar şarkı söylediğinde dünya yeniden başlayacak

Little child You must show the way
küçükçocuk yolu göstermelisin

To a better day For all the young
bütün gençler için daha iyi bir güne

Cause you were born For the world to see
çünkü den bütün dünyayı görmek için doğdun

That we all can live With love and peace
hepimizin sevgi ve barış içinde yaşayacağı bir dünyayı

No more presidents And all the wars will end
başkanlar yok ve tüm savaşlar sona ermiş

One united world Under god
tanrının altında tek bir birleşim

When the children cry Let them know we tried

Cause when the children singThen the new world begins

What have we become Just look what we have done
sadece bak ne hale gelmişiz ve neler yapmışız

All that we destroyed You must build again
bütün yıktıklarımızı sen tekrar yapmak zorundasın

No more presidents And all the wars will end
başkanlar yok ve tüm savaşlar sona ermiş

One united world Under god
tanrının altında tek bir birleşim

When the children cry Let them know we tried
çocuklar ağladığında bırakın denediğimizi bilsinler

When the children fight Let them know it ain’t right
çocuklar kavga ettiğinde bunun doğru olmadığını bilsinler

When the children pray Let them know the way
çocuklar dua ettiğinde bırakın yolu bulsunlar

Cause when the children sing Then the new world begins
çünkü çocuklar şarkı söylediğinde yeni bir dünya başlıyacak

ShareThis

Follow by Email