King Crimson , Epitaph

videng.blogspot.com'da muhteşem parçalarla ingilizce öğreneceksiniz!The wall on which the prophets wrote 
     (Peygamberlerin üstüne yazdığı duvar)
Is cracking at the seams. 
     (Damarlarından çatlıyor )
Upon the instruments if death 
     (Ölümün enstrümanları üzerine)
The sunlight brightly gleams. 
     (Güneş parlak ışınlarını yayıyor )
When every man is torn apart 
     (Tüm insanlar parçalara ayrıldığında )
With nightmares and with dreams, 
     (Kabuslarla ve rüyalarla )
Will no one lay the laurel wreath 
     (Kimse çelenklerle yatmayacak)
As silence drowns the screams.
     (Sessizlik çığlıkları boğduğunda )
Between the iron gates of fate,
     (Kaderin demir kapıları arasında )
The seeds of time were sown,
     (Zamanın tohumları ekilecek )
And watered by the deeds of those
     (Ve bunların hareketleriyle sulanacak )
Who know and who are known; 
     (Kim biliyor ve kim biliniyor)
Knowledge is a deadly friend 
     (Bilgi ölümcül bir arkadaş)
When no one sets the rules.
     (Kimse kuralları koymadığı zaman.)
The fate of all mankind i see
     (Görüyorum, bütün insanlığın kaderi)
Is in the hands of fools.
     (Çılgınların elinde.)
Confusion will be my epitaph.
     (Karışıklık mezar kitabem olacak.)
As i crawl a cracked and broken path
     (Ben çatlamış ve bozulmuş bir yolda sürünürken)
If we make it we can all sit back and laugh.
     (Eğer becerebilirsek hepimiz oturabilir ve gülebiliriz.)
But i fear tomorrow i'll be crying,
     (Fakat korkarım ki yarın ağlıyor olacağım,)
Yes i fear tomorrow i'll be crying.
     (Evet korkarım ki yarın ağlıyor olacağım)ShareThis

Follow by Email