Epica , Solitary Ground

       


                                        Solitary Ground  // Güvenli Yer

Living at different places
Değişik yerlerde yaşıyorum

Evading into various spaces
Çeşitli boşluklara sığınıyorum

My compass has broken
Pusulam bozulmuş

I'm losing the way
Yolumu kaybediyorum

An ongoing madness has led me astray
Devam eden çılgınlık beni yoldan çıkarıyor

{Chorus}

[In me there's still a place that fulfils me
İçimde beni tamamlayan bir yer var hala

A sanctity here that i call home, i run to
Burada ev dediğim ona doğru koştuğum bir kutsallık When winter descends
Kış gelmeye başladığında


If i try, can i find solid ground?
Eğer denersem,güvenli bir yer bulabilecekmiyim?]
I follow elusive paths
Zor yolları takip ediyorum


Oh, it seems they've been written in stone
Öyle görünüyor ki taşlara yazılmışlar


And the door to a new life is closing so fast
Ve yeni bir hayata açılan kapı çok çabuk kapanıyor


Burning the bridges will not bring me back
Köprüleri yakmak beni geri getirmeyecek


{Chorus} x2


I know that in me there's still a place that fulfils me
Biliyorum ki içimde  beni tamamlayan bir yer var hala 


A sanctity here that i call home, i run to
Burada ev dediğim ona doğru koştuğum bir kutsallık 


When winter descends
Kış gelmeye başladığında


If i try, can i find solid ground?
Eğer denersem,güvenli bir yer bulabilecekmiyim?


Or am i just wasting time?
Veya zamanı boşa mı harcıyorum?

ShareThis

Follow by Email